BRANDSKYDD

Regelverket för brandskydd är omfattande och under ständig utveckling. Sedan 2004 måste alla enligt lag bedriva Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Rätt utfört kan systematiskt brandskyddsarbete minska risken för avbrott och öka produktionssäkerheten. Dessutom utgör det ett underlag för myndigheternas tillsyn och ansluter sig till de krav på intern kontroll av arbetsmiljön som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Security Assistance kan hjälpa dig med följande

  • Uppstart av systematiskt brandskyddsarbete inkl. dokumentation
  • Revidering och uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete
  • Månads- och kvartalsprov av brandlarm
  • Utbildning inom brandskydd och HLR
  • Upprättande av utrymningsplan
  • Utrymningsövningar
  • Support och rådgivning

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster