RONDERANDE BEVAKNING

Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten. Vanligtvis utförs ronderna på varierande tider mellan överenskomna tidsramar, men vi kan också komma på fasta tider för t.ex. låsning och upplåsning.

Security Assistance fordon är tydligt uppmärkta i förebyggande syfte och medför åtgärdsmaterial för att snabbt avhjälpa mindre fel, som glaskross, stakethål etc.

Utförliga rapporter
Väktaren skriver alltid en utförlig rapport över inträffade händelser direkt i handdatorn. Rapporten skickas till utsedda kontaktpersoner med e-post. Vid händelser som är av större vikt kontaktas kundens kontaktperson omgående.

Vi rond sker kontroll bland annat av:

  • Skalskyddet
  • Tekniska skyddet
  • Brand- och vattenläckagerisker
  • Behörighet

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster

En rondering syftar till att vara ett alternativ då det inte behövs kontinuerlig bevakning under dygnets timmars.