STATIONÄR BEVAKNING

Stationära bevakning är till för kunder som har en större verksamhet eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns tillgängliga i sina lokaler.

Tillsammans med kunden sätter man ihop en bevakningsinstruktion utifrån företaget behov och önskemål som oftast består av flera olika tjänster, som t.ex. in- och utpasseringskontroll, receptionstjänst, växeltjänst, besöksmottagning, post- eller fastighetsservice.

En stationär bevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Tillfällig bevakning
Stationär bevakning kan också handla om bevakning av värdefullt gods, olika typer av incidenter som tillfälligt satt företagets säkerhet ur funktion eller att bevakningen behövs intensifieras under en kortare tid, t.ex. på byggarbetsplatser, arrangemang etc.

Exempel på tjänster som en stationär väktare kan utföra:

  • In- och utpasseringskontroll
  • Receptionstjänst
  • Växeltjänst
  • Besöksmottagning
  • Parkeringsservice
  • Service och kontorsgöromål

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster

En stationär väktare finns tillgänglig dygnet runt på platsen för att bevaka kundernas intressen.