PARKERINGSTJÄNSTER

Security Assistance parkeringstjänster syftar till att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och förbättra trivseln i boendemiljöer.

Parkeringsvakten kontrollerar att fordon har parkerat rätt, att avgift är erlagd samt att erforderliga tillstånd finns. Security Assistance tar hand om allt från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.

Varje uppdrag skräddarsys efter parkeringens förutsättningar och uppdragsgivarens behov.

Betalningslösningar
Vi kan även installera och driftsätta egna eller kunders parkeringsautomater samt tillhandahålla service, reparationer och utrustning och kontant- och kontokorthantering med löpande redovisning till kund.

Vi har även betalningslösningar med telefonparkering, via SMS eller APP.

Några av de servicetjänster som utförs:

  • Projektering av parkeringsytor
  • Skyltning
  • Parkeringsövervakning
  • Betalutrustning
  • Parkeringstillstånd
  • Mynttömning med uppräkning

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster