HANDELSTJÄNSTER

Butikskontrollantens uppdrag är att förhindra och ingripa vid snatteri, stöld och skadegörelse. I arbetet ingår även att assistera med allt kringarbete som uppstår vid ett gripande, t ex rapportskrivning och att hålla kontakt med polis.

Tjänsten kan utföras av uniformerad eller civilklädd personal.

Vi tillhandahåller även:

  • Kontroll av anställda vid hemgång
  • Leveranskontroller
  • Säkerhets- och riskbedömningar
  • Säkerhetsutbildning för butikspersonal

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster