FASTIGHETSJOUR/STÖRNINGSJOUR

Våra speciellt utbildade åtgärdsväktare finns till för att ge en ökad trygghet och bekvämlighet åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det kan vara allt från t.ex. stopp i avlopp, vattenläckage, byte av huvudsäkringar till att ta ut en boendes tvätt som fastnat i tvättmaskinen.

Snabba insatser
Vid en felanmälan kan våra åtgärdsväktare snabbt vara på plats för att undersöka problemet och göra en första insats. Våra fordon är utrustade för att klara de flesta akuta problem som kan uppstå.

Kan våra väktare inte lösa problemet själva förmedlar vi ärendet vidare direkt till tekniker eller specialistföretag som ni har avtal med.

Nätverk av entreprenörer
Om det saknas avtal med ett lämpligt specialistföretag löser vi det ändå. Vi har ett väl utbyggt nätverk med specialistföretag som är redo dygnet runt för att bistå oss om felet skulle vara för stort eller kräva specialistkompetens.

Störningsjour
Inom ett bostadsområde kan det förekomma en hel del störningar såsom hög musik, renoveringsarbeten etc. Sker detta kan de boende anmäla detta, och vi kan snabbt vara på plats för att dokumentera störningen.

Väldokumenterade rapporter
Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening får du en rapport med beskrivning av situationen, oftast med förklarande bilder, och vilka åtgärder vi genomfört samt om ärendet behöver uppföljning eller ej.

Kontakt dygnet runt

För akuta bevakningsuppdrag eller tillfälliga larmlösningar, kontakta oss på 040-689 24 00.

Kontakta oss för mer information om våra säkerhetstjänster