LEVERANTÖRSINFORMATION

Samtliga leverantörsfakturor skall skickas till nedanstående adress:

Post
Security Assistance Syd AB
Fack 1013
FE 851
751 75 Uppsala

E-post
efakt@secass.se (OBS! endast en pdf per faktura)

Elektronisk faktura
Vi tar  emot e-fakturor från våra leverantörer. Tillsammans med er vill vi spara miljön och bli effektivare genom att ta bort utskrifter, kuvert, porto och transport. Det tjänar båda parter på

Innehåll
Security Assistance har som krav att alla fakturor ska innehålla ett 3-ställigt kostnadsställe för att bli godkända. Kostnadsstället måste anges i ett referensfält på fakturan, och det består alltid av tre siffror. Saknas kostnadsställe kommer fakturan att returneras.

Villkor
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.